Religion i Afghanistan

Enligt den afghanska konstitutionen är Afghanistan en islamsk republik där ”inga lagar får strida mot den heliga religionen Islam”, samtidigt som staten enligt konstitutionen också är skyldig att försvara mänskliga rättigheter och garantera folkets grundläggande fri och rättigheter.

Enligt konstitutionen har bekännare av andra religioner än islam rätt att fritt praktisera sin tro och utföra sina religiösa riter inom lagens ramar.

Cirka 99 procent av befolkningen är muslimer. Majoriteten är sunnimuslimer av hanafiskolan (uppskattningsvis cirka 80 procent). Under de senaste 30 åren har även deobandirörelsen och så kallade salafister (wahhabier) fått inflytande bland sunnimuslimerna.

Omkring 15 procent av befolkningen uppskattas vara shiamuslimer (jafaritiska lagskolan) och några procent är ismailiter (en gren som uppstod på 700-talet).

De flesta shiamuslimer bor i de centrala delarna av landet, liksom i väster och i städer som Kabul, Mazar-e Sharif, Herat och Ghazni. Den största gruppen shiamuslimer är hazarer, men det finns även sunni muslimska hazarer. Det finns också shiamuslimer bland flera andra folkgrupper. Bland annat tadjiker och pashtuner. Den största gruppen är shiamuslimska farsiwan i Heratprovinsen.

Majoriteten av ismailiterna är hazarer. De flesta bor i de nordöstra delarna av landet. Den största gruppen finns i Baghlanprovinsen. Det finns mindre grupper ismailiter bland tadjiker i Badakshanprovinsen och wakhier i Wakhankorridoren i samma provins. Ismailiternas högsta andliga ledare är Agha Khan.

Bland sunnimuslimerna finns det även sufier. De flesta sufier är med i de två sufiordnarna Naqshbandi och Qadiri. Deras religiösa ledare i Afghanistan kallas pirer.

Det finns även en liten minoritet sikher och hinduer, liksom ett fåtal kristna i landet.

Det lokala religiösa ledarskapet är mullorna, som leder bönen i de lokala moskéerna, undervisar barnen i islam och fördelar allmosorna till de fattiga.

Religionens ställning är mycket stark i Afghanistan, men tolkningarna kan variera mellan olika landsändar och mellan folkgrupper, familjer och individer. Inte bara mellan de olika trosinriktningarna.