Uttalande från SAKs styrelse med anledning av att Hamid Zafar lämnar sitt uppdrag

Svenska Afghanistankommitténs (SAK) styrelse har vid sitt sammanträde 17 oktober 2020 diskuterat hur organisationen ska gå vidare efter Hamid Zafars uppmärksammade uttalanden.

Oktober 17, 2020, av Christer Bengtsson