Lina Mälberg

Lina Mälberg är ordförande i SAKs lokalförening i Uppsala. Hon har ett långt engagemang i SAK bakom sig. Hon håller på att slutföra sin master i mänskliga rättigheter och har skrivit sin kandidatuppsats om jämställdhet i Afghanistan. 

Lina kan bl.a. föreläsa om SAK och vårt arbete, Afghanistan och kvinnors situation i landet.

E-mail

lina.malberg@yahoo.se