Lina Mälberg

Lina är ordförande i SAKs lokalförening i Uppsala och har länge varit medlem i SAK. Lina skrev sin kandidatuppsats om jämställdhet i Afghanistan och slutför nu sin master i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet. Lina föreläser om SAK och medlemsrörelsen, samt kvinnors rättigheter (jämställdhet) i Afghanistan.

E-post: lina.malberg@yahoo.se

Lina Mälberg Foto: privat