Seminarium: Nya förutsättningar för fred i Afghanistan

40 år av krig har gjort Afghanistan till världens farligaste och ett av världens fattigaste länder. Sedan den totalitära talibanregimen störtades har landet präglats av en konflikt som skördat över 100 000 civila offer. Landet står nu inför stora utmaningar – politisk instabilitet, klimatförändringar och coronapandemi. Samtidigt har ett litet hopp om fred väckts. Den stora frågan är vad som händer nu, inte minst när det gäller demokratiska rättigheter, speciellt för kvinnor, barn och minoriteter.

September 27, 2020, av Christer Bengtsson