SAK förstärker sjukvården i Nuristan

Landchef Daniel Madhani berättar om sitt besök i provinsen.

September 22, 2022, av SAK