Rösterna du inte hör i valrörelsen

Inget land kan på egen hand bygga en trygg framtid i en ojämlik värld med utbredd fattigdom. Problemen vi står inför kan bara tacklas tillsammans, över nationsgränser. Rika länder har ett särskilt ansvar att bidra.

September 6, 2022, av Beatrice Skoglund