SAK stöttar familjer drabbade av jordbävningen

SAK stöttar 500 hushåll som drabbades av den förödande jordbävningen i Paktika den 22 juni.

Juli 7, 2022, av SAK