Globala Torget 2021

Globala Torget samlar ett 40-tal svenska organisationer som alla arbetar för en bättre värld. Under 20 år har Globala Torget varit en del av Bokmässan i Göteborg. I år kommer för första gången arrangemanget att genomföras både på Bokmässan och Världskulturmuseet. Ett hundratal programpunkter om viktiga ämnen äger rum 23 – 26 september. I år är det särskilt fokus på tillståndet för demokratin i världen.

September 21, 2021, av Beatrice Skoglund