Normer

Stödet till kvinnor i Afghanistan måste fortsätta

Andreas Stefansson En stor andel av Afghanistans kvinnor har det svårt, en del oerhört svårt. Normer och attityder tar tid att förändra och Afghanistankommittén har kvinnor som en uttalad målgrupp i vårt arbete. Genom åren har vi försökt arbeta för att hitta vägar för att stödja kvinnor i kampen för att överleva, leva och erövra rättigheter.