Duvor som flyger och i bakgrunden ser man ett av tornen från den Blå moskén i Mazar-e Sharif

Flykt och asylfrågor

Vi bedriver biståndsverksamhet i Afghanistan och arbetar inte med att stödja människor på flykt i Sverige. Men vi får många frågor om Afghanistan, flykt, utvisningar, återvändanden och asylfrågor. Tyvärr har inte vi möjlighet att hjälpa människor att fly från Afghanistan, ta sig till Sverige eller söka asyl i Sverige. Vi har därför samlat svar och länkar på de vanligaste frågorna kring flykt och asylfrågor här nedan och hoppas de ska vara till någon hjälp.

Är du intresserad av Afghanistan, eller vår verksamhet får du gärna kontakta våra lokalföreningar, bli medlem eller läsa vår medlemstidning Afghanistan-nytt

Länkar till information

Frågor om situationen för flyktingar inom Afghanistan och i närområdet

Det aktuella läget i landet

Asylansökan

Asyl och om stöd till människor på flykt

Information om Afghanistan

bild på en gata i Afghanistan i motljus, framsidan på broschyr