Filmvisning och samtal med SAK Skåne

”Jag vill att Afghanistan ska ha samma rättigheter för flickor och kvinnor, rätten att gå i skolan, arbeta och höras – Är det för mycket begärt?”

November 13, 2023, av Christer Bengtsson