Bortom rubrikerna – det dagliga livet i Afghanistan 25/11 18:30 Majornakyrkan Göteborg

Bortom rubrikerna – det dagliga livet i Afghanistan. Temakväll med information av Abdul Toryalay från Svenska Afghanistankommittén

November 21, 2021, av Linnea Larsson