Per Klarin och Helenaskolan i Skövde är Årets Afghanistanvän 2018. Diplomet delades ut av Afghanistankommitténs ordförande Peder Jonsson på föreningens årsmöte i Södertälje.

Foto: Erik Halkjaer

Helenaskolan i Skövde får SAKs solidaritetspris

Svenska Afghanistankommittén ger i år Helenaskolan i Skövde solidaritetspriset ”Årets Afghanistanvän”. Elever och lärare på Helenaskolan i Skövde har under 20 års tid tillsammans samlat in mer än en miljon kronor till Afghanistan. Fokus har varit att genom föreläsningar, temaveckor, dagsverken och samarbete med olika vänskolor i Afghanistan stödja flickors rätt att lära sig läsa och skriva. Priset togs emot på Afghanistankommitténs årsmöte i Södertälje 26 maj.

– Vi blev väldigt glada för att vi fick uppskattning för alla våra år av fotarbete. Vi har försökt motivera våra elever bland annat genom våra ”Afghanistanveckor” där vi haft föreläsare, fotoutställningar, kulturella inslag och mat. När du lär känna ett land blir det också lättare att göra något konkret. Vi hoppas så klart att fler kan inspireras till att utveckla sitt solidaritetsarbete, säger Per Klarin som är lärare på Helenaskolan.

Helenaskolan har haft en rad olika vänskolor i Afghanistan och tanken väcktes i mitten av 90-talet. Under talibantiden ”smugglades” elevteckningar och slöjdarbeten via Pakistan in till landet och elevarbeten från Afghanistan kom samma väg tillbaka till skolan i Skövde. Mellan 50 000 och 70 000 kronor har samlats in varje år sedan dess genom elevernas dagsverken.

Motiveringen till årets pris lyder: SAKs solidaritetspris 2018 tilldelas Helenaskolan för deras långsiktiga och hängivna stöd till utbildning i Afghanistan och för den enastående folkbildningsinsats det inneburit att under en lång följd av år ha arbetat med och motiverat tusentals svenska elever att lära sig om Afghanistan och engagera sig för ungdomars utbildning i en sämre lottad del av världen.

Priset ”Årets Afghanistanvän” består av ett diplom. Det har delats ut sedan 2010 och bland tidigare mottagare finns Hans Rosling (2016) för han i sitt arbete lyfte fram det afghanska folkets situation och påminde om vikten av att hjälpa både i Afghanistan och i Sverige. 2012 gick priset till Farishta Sulaiman som under sitt sista gymnasieår samlade in 50 000 kr till förmån för SAKs arbete för personer med funktionsvariationer.

Anna Ek
Pressekreterare SAK