Humanitär kris och hotade rättigheter efter maktskiftet

När USA lämnade Afghanistan tog talibanerna över makten. Stoppat bistånd, frysta tillgångar och stoppade pengaöverföringar ledde till en djup humanitär kris. Talibanerna införde restriktioner för kvinnor och flickor. SAKs arbete fortsatte trots svårigheterna, även med utbildning av äldre flickor, och tog över sjukvården i ytterligare en provins.

Juni 30, 2022, av SAK