engagemangsenkät

Engagemangsenkäten 2023

Aktuellt SAKs engagemangsenkät tar pulsen på medlemmar och människor som kan tänka sig att bli medlemmar. Hjälp oss bli bättre på att ta vara på engagemang!

SAKs engagemangsenkät 2021

Aktuellt Varje år gör vi en engagemangsenkät för att ta pulsen på våra medlemmar och engagerade i SAK. Nu har du chansen att göra din röst hörd.
Dina åsikter som medlem eller engagerad i SAK är mycket viktiga och värdefulla för oss. Hjälp oss att bli ännu bättre genom att fylla i vår enkät!
Tack!

Medlemmarnas tankar kring SAKs strategiska arbete

Aktuellt I november 2020 tillfrågades SAKs medlemmar om deras tankar kring SAKs strategiska arbete, nuvarande och kommande.