engagemangsenkät

SAKs engagemangsenkät 2021

Aktuellt Varje år gör vi en engagemangsenkät för att ta pulsen på våra medlemmar och engagerade i SAK. Nu har du chansen att göra din röst hörd.
Dina åsikter som medlem eller engagerad i SAK är mycket viktiga och värdefulla för oss. Hjälp oss att bli ännu bättre genom att fylla i vår enkät!
Tack!

Medlemmarnas tankar kring SAKs strategiska arbete

Aktuellt I november 2020 tillfrågades SAKs medlemmar om deras tankar kring SAKs strategiska arbete, nuvarande och kommande.