Tema | Vägen framåt

För att undvika en samhällskollaps i Afghanistan måste ekonomin och utvecklingssamarbetet komma i gång. Men hur?

Mars 10, 2022, av Eva Kellström Froste