SAK pausar verksamheten i Afghanistan

För ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering.

Året som gått 2023 – Berättelser om SAKs verksamhet och målgrupper

Afghanistan-nytt

Nyheter

Utan SAKs stöd har Nargis tappat hoppet

Aktuellt Nargis, 14 år, har en hörselnedsättning. Hennes pappa, Mohammad Hussain Nargis, är förlamad i båda benen. Båda fick tidigare stöd från SAK, men sedan SAKs verksamhet suspenderades i juli 2023 har de inte fått någon mer hjälp. Nu är de oroliga för framtiden.

Årsmötesuttalande: Vi överger inte Afghanistan

Aktuellt Svenska Afghanistankommittén har under våren förbjudits att fortsätta arbeta i Afghanistan, som en reaktion på koranbränningarna i Sverige. Men vi ger inte upp. Vi kommer fortsätta arbeta på de sätt vi kan. Vi måste stå upp för ett fortsatt internationellt stöd för Afghanistans folk. Afghanistan befinner sig i en humanitär- och ekonomisk kris med tilltagande […]

Margareta leder SAKs nya styrelse

Aktuellt Margareta Wahlström tar över ordförandeskapet för SAK i en omtumlande tid. Just därför valde hon att tacka ja.

Evenemang av eller med SAK

Mannen som ville bli kung

Evenemang Medlemsmöte. Alla välkomna! PO Henricson berättar och visar bilder om en turbulent tid i den afghanska historien med utgångspunkt i den osannolike äventyraren Josiah Harlan – antagligen den förste amerikanen i landet – som i spelet om makten i Kabul utnämndes till befälhavare i den afghanska armén, tågade med sina trupper över Hindu Kush, och […]

Årsmöte SAK Södertälje 2024

Evenemang Välkomna till årsmöte för SAK Södertälje. Vi kommer gå igenom verksamheten för 2023 och planen för 2024. Dessutom ska vi välja styrelse, revisor m.m. Vi träffas hemma hos Mari och Hasse Björkbyvägen 8 tisdagen 26/3 kl 18.30. Efter den formella delen fikar vi och diskuterar situationen i Afghanistan eller något annat som vi tycker är […]

Välkommen till årsmöte med SAK Uppsala

Evenemang Den 19 mars kl 18.30 håller SAKs lokalförening i Uppsala årsmöte. Skriv upp datumet redan nu! Mötet sker i år digitalt via Zoom. Var med och påverka – Under årsmötet väljs den nya styrelsen för verksamhetsåret 2023. Summering av 2023 samt sedvanliga årsmötes formalia. Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga senast 2 veckor innan årsmötet.