SAKs historia

Hon drev på för flickor i skolan

Ur Afghanistan-nytt SAK 40 år │ Hanneke Kouwenbergs engagemang och nyfikenhet tog henne till Afghanistan på 1980-talet. Hon drev på för att flickor skulle gå i skolan.

Kampanj för flickors skolgång blev SAKs räddning

Ur Afghanistan-nytt SAK 40 år │ När Sovjet lämnade Afghanistan stod SAK inför en existentiell kris. För många medlemmar var målet uppnått. Men en aktiv kampanj för att få fler flickor i skolan vände allt.

Insmugglad medicin blev starten på biståndet

Ur Afghanistan-nytt SAK 40 ÅR. | Med ytterst okonventionella metoder startade SAKs biståndsarbete i Afghanistan. Den bristande biståndserfarenheten tros av pionjärerna ligga bakom att det gick så bra.