Kvinnors och flickors rättigheter i patriarkala miljöer – dialog eller aktivism?

Att verka för flickors och kvinnors rättigheter i strängt patriarkala miljöer. Dialog eller aktivism – vilka är utmaningarna med olika förhållningssätt?

Augusti 16, 2016, av SAK