Upprop: Rädda biståndet

SAK är en av initiativtagarna till uppropet ”Rädda biståndet” som samordnas av plattformen CONCORD Sverige.

Juni 15, 2022, av SAK