Utbildning

Fler och fler barn får möjlighet att gå i skola i Afghanistan och andelen flickor ökar också. Förra året ökade antalet barn som var inskrivna i grundskolan i SAKs områden med 5 procent, och antalet flickor ökade med 7 procent.

 

Men statistik i Afghanistan är generellt mycket osäker. Och även om fler flickor än tidigare går i skolan och gapet till pojkarna minskar, är flickor fortfarande den enskilt största, exkluderade gruppen när det gäller utbildning.

Ansträngningar för att öka flickors tillgång till utbildning behövs därför fortfarande i hög grad. Hindren för att flickor ska gå i skolan är flera: Brist på kvinnliga lärare är ett stort bekymmer, särskilt för de lite äldre flickorna. Andra problem är brist på säkerhet, fattigdom, barnäktenskap, skyddade skolbyggnader och hygieniska toaletter. Millenniemålens fokus på att öka barns inskrivning i grundskolans lägre klasser kan också ha lett till ett för svagt fokus på att få flickor att stanna kvar genom hela grundskolan. Så många som hälften lämnar skolan efter sjätte klass.