Personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning möts ofta av negativa attityder och stängs ute från sociala sammanhang. Det gör att de har mycket svårt att försörja sig själva.

Man räknar med att det finns en person med funktionsnedsättning i vart femte afghanska hushåll. Okunskap och fördomar gör att den här gruppen ofta stängs ute från sociala sammanhang, skolgång och hälsovård. De drabbas ofta av svår fattigdom och blir beroende av andra för sin överlevnad.

Svenska Afghanistankommittén arbetar för att förändra attityder och för att inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället.

Vi bedriver skolor för barn med funktionsnedsättning. Syftet med utbildningen är att barnen efter en tid ska kunna integreras i en vanlig klass och få möjligheter att delta i samhällslivet. Vi fortbildar lärare i funktionsnedsatta barns rättigheter, men även i blindskrift och teckenspråk. Vi bjuder in lärare, religiösa ledare och äldreråd och andra inflytelserika personer till informationsmöten så att de får kunskap och motivation att driva frågan om rätten till utbildning för barn med funktionsnedsättning.

Inom sjukvården diskrimineras personer med funktionsnedsättning. Vi arrangerar därför informationsmöten för vårdpersonal och ledande personer i bygemenskaper för att informera om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning har.

När vi planerar och bygger vårdcentraler och kliniker prioritera vi att vård- och personalutrymmen är tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning.