extremism

Om ett barbariskt övergrepp i skön miljö och behovet att långsiktigt lösa flyktingkrisen

Aktuellt Jag är i Bamiyan. En fantastiskt plats med fascinerande historia, men som i världen mest är känt för ett barbariskt övergrepp mot en kulturskatt. Det får mig att tänka kring extremism och övergrepp som driver människor på flykt.