Lena Lindberg

Bakgrund: Lena är samhällsvetare från svenska universitet och har 23 år i FN-tjänst i Afrika, Asien, Oceanien och på högkvarteret i New York i ryggen. Efter pension från FN har Lena tjänstgjort som Policyhandläggare på SAKs kansli i Stockholm med tjänsteresor till Afghanistan 2016/2017. Sedan dess har hon föreläst emellanåt om FN och om Afghanistan på skolor, senioruniversitet och på FN-förening i Norrland. I 20-årsåldern företog sig Lena en studieresa i Afghanistan och sedan dess har hon havt stort intresse för landet och folket. Genom FN-kollegor posterade i Kabul, via rapporter från olika FN-organ och Säkerhetsrådet samt SAKs rapporter, håller hon sig uppdaterat om läget i Afghanistan.

Ort: Nationellt, Norrland
Digitalt: Ja
Ämnesområden: SAK, Afghanistan, Kvinnors rättigheter
Kontaktuppgifter: lindberg@delsbo.eu, 0768048707

Föreläser om: FN i Afghanistan, Afghanistan i regionen, bistånd, kvinnors rättigheter, SAKs arbete.