Anders Rosén

Bakgrund: Anders har jobbat som informationsansvarig i Afghanistan för SAK (Information Coordinator) i 2,5 år och gjorde då resor och besök till nästan alla SAK:s verksamheter och aktiviteter. Han sitter även i SAKs styrelse sedan 2019 och är vice ordförande sedan 2021. Anders var också med och bildade lokalavdelningen i Dalarna.

Ort: Nationellt, Mellansverige
Digitalt: Ja
Kontaktuppgifter: anders.rosen@livecommunication.se, 070-510 79 79

Föreläser om: Anders berättar om SAKs verksamhet på plats, de människor han mött som har fått eller får stöd genom SAK. Han berättar även hur arbetet fungerar i praktiken ute i fält, runt om i byar och distrikt.