Anders Fänge

Bakgrund
Anders har en bakgrund inom SAK, både som förtroendevald ledamot i SAKs styrelse och som landchef i Afghanistan för organisationen. Men också som journalist och anställd av FN. Anders har ett långt engagemang i SAKs styrelse.

Ort: Skåne
Digitalt: Nej
Ämnesområde: SAK, Afghanistan
Kontaktuppgifter: anders.fange@gmail.com , 070-656 6956 

Föreläser om
Anders föreläser om Afghanistan som land, dess historia, kultur, folk och politik. Även om SAKs biståndsarbete och historia kring det.