Vi har arbetat på den afghanska landsbygden i över trettiofem år oavsett regim, krig eller konflikt. Över 99 procent av våra 5 300 anställda är afghaner.

Aktuellt

Afghanistans bästa barnmorska

På sjukhuset i Maidan Shar blir ordet utveckling så påtagligt att det går att ta på det. Det byggs för nya avdelningar och fler sängplatser.