Studiecirkel "Förstå Afghanistan" fortsättningskurs Göteborg

Studiecirkel anordnad av Svenska Afghanistankommittén i Göteborg i samarbete med Sensus. "Förstå Afghanistan" (boken utkom hösten 2018), fortsättning på höstens kurs. Nya deltagare är välkomna.

                                                          

Planeringsmöte av vårens studiecirkel.                                              Vi träffas onsdagen 15 januari kl 18:00 i Sensus lokaler på Drottninggatan 30 för att tillsammans göra en studieplan för vårens träffar.  Fundera på vad vi ska prata om och ev. vilka personer vi ska bjuda in. 

 

Anmälan till studiecirkeln: staffan.myrhage@telia.com eller mobil 0730 -94 39 24 senast 19 januari 2020.      

Lokal: Drottninggatan 30, 4 vån, ibland 3, sal 44. Kod entré 57 02 25.

Boken Förstå Afghanistan säljer vi till cirkeldeltagare för 100:-. Kontakta Staffan för leverans.  

Studiecirkel Svenska Afghanistankommittén i Göteborg. " Förstå Afghanistan"

Boken Förstå Afghanistan, utkom hösten 2018.                  

Studieplan för SAK:s studiecirkel 21 januari – 21 april 2020. Uppdaterad.

Tid: 18:00 – 20:15, fortsättning på höstens kurs. Nya deltagare är välkomna.

 

Tisdag 21 januari. Träff 1: Introduktion av studiecirkeln.              

   Presentation av cirkeln och oss själva.                                                               Roxana Wallin berättar om hur det var att växa upp i Afghanistan på 60, 70 och 80 - talen!                                                                            

Tisdag 18 februari. Träff 2: Tomas Jansson, ordf i SAK Göteborg, berättar om Hur afghanska flyktingar mår i Sverige!                                                                                              

Onsdag 4 mars. Träff 3: Roxana – Sohaila - ? Pratar om afghansk musik, film, litteratur och kläder.                                                               

Tisdag 17 mars. Träff 4: Enayat Adel, SAK Sthlm pratar om afghansk kultur: Vad är det? Finns det en afghansk själ? Går det att ena landet?  Kort information om SAK I AFGHANISTAN Här jobbar vi! Nuläget.   

Tisdag 7 april Träff 5:  Sohaila Haidari pratar om hur det var att sitta i Parlamentet och hur det är för kvinnor att komma in i politiken i Afghanistan. Hur ser det ut fram över?

Tisdag 21 april träff 6: Klimatkrisen i Afghanistan, Christer Holm, SAK:s i Sthlm, berättar.

Vi summerar och utvärderar studiecirkeln!

 

Välkomna!

 

Datum:

21 januari 18:00 to 21 april 20:15

Plats (stad):

Göteborg