Personer på landsbygden

De flesta afghaner lever i avlägsna områden och försörjer sig genom jordbruk.

Decennier av krig och naturkatastrofer har skadat den infrastruktur som en gång fanns, som bevattning, elektricitet och vägar. Möjligheterna till försörjning har allvarligt försämrats, och människor och samhällen har ofta små möjligheter att förändra sin situation.

I många områden är den pågående konflikten ett stort hinder för utveckling. Tillgång till hälsotjänster och utbildning är fortfarande mycket mer begränsad än i städerna. Detta påverkar vardagslivet för alla, men särskilt för dem som är mest underprivilegierade och sårbara – kvinnor och barn, och personer med funktionsnedsättning.

Det viktigaste för de flesta är att hitta sätt för att förbättra sin försörjning. Den låga nivån på både utbildning och företagskunnande, tillsammans med en brist på tillgång till marknader och fungerande infrastruktur, utgör ett stort hinder. Vuxna på landsbygden måste få ökade möjligheter att försörja sig. Svenska Afghanistankommittén arbetar tillsammans med lokalsamhällen så att deras lokala styrning och invånarnas försörjningskapacitet utvecklas. Det kan göras genom stöd till direkta inkomster, socio-ekonomisk utveckling, förbättrad styrning, utbildning, hälsa, transporter och bättre vattenförsörjning.