Vårt mål är att skapa ett mer jämställt Afghanistan. Därför ser vi till att flickor får gå i skolan, vi ökar tillgången till säkra förlossningar, ger kvinnor möjlighet till försörjning och stärker kvinnors ställning i samhället.

Diskrimineringen påverkar inte bara kvinnorna direkt utan även barnen och i förlängningen hela samhällen.

De traditionella sedvanorna ser olika ut i landet, men kvinnor har generellt sämre tillgång till samhällstjänster som utbildning och sjukvård. Kvinnor är också mer begränsade i att få röra sig utanför hemmet, att umgås med vem de vill och att delta i beslutsfattande. Tvångsäktenskap, brudpris, utbyte av flickor för att lösa tvister, att söner blir förfördelade inom familjen och att män får ärva kvinnor är några andra exempel. Och trots att lagen på papperet skyddar kvinnors rättigheter är chansen att få en rättssäker rättegång liten.

Även om fler kvinnor tar arbete utanför hemmet riktar väpnade grupper ofta hot mot kvinnor som arbetar i det offentliga, till exempel inom polisen. Enligt FN:s Afghanistaninsats Unama straffas allt fler kvinnor offentligt enligt sharialagar. 

Rohawza Ahmadi, 19 år, och hennes klasskamrater utbildar sig till sjuksköterskor i Agfhanistankommitténs skola i Wardak. När de är är klara kommer de flytta till sina hembyar för att arbeta.  FOTO: Malin Hoelstad.

Vårt mål är att skapa ett mer jämställt Afghanistan. Hur gör vi det? 

Vi ser till att flickor får gå i skolan

För oss är det viktigt att alla ska ha samma möjligheter till utbildning. Därför är cirka 60 procent av eleverna i våra skolor flickor.

På skolorna finns sällan toaletter där flickor och kvinnliga lärare kan tvätta sig, byta mensskydd och känna sig trygga. För att se till att unga kvinnor kan gå klart sin skolgång utbildas lärare, elever och deras föräldrar om menstruation och vi strävar efter att så många skolor som möjligt får hygieniska toaletter. Allt för att unga kvinnor ska kunna fortsätta i skolan även när de blir äldre.

Tyvärr slutar många flickor allt för tidigt för att gifta sig. Därför har vi startat särskilda examensklasser där unga kvinnor som hoppat av skolan kan slutföra sin grund- eller gymnasieutbildning samtidigt som de ansvarar för hem och familj.

Vi utbildar barnmorskor och sjuksköterskor

Att kvinnor inte har tillgång till vård beror ofta på att det saknas utbildad kvinnlig hälsopersonal. Därför driver vi skolor för barnmorskor och sjuksköterskor. Kvinnorna studerar i två år innan de återvänder hem och får anställning av oss eller andra organisationer i sin hemby.

Afghanistankommittén arbetar också med det afghanska barnmorskeförbundet i deras mentorprogram, vilket har stärkt både förbundet och barnmorskorna. Det har även gjort att efterfrågan på barnmorskor har ökat, vilket är viktigt för att minska antalet kvinnor och barn som dör eller skadas vid förlossningar.

Vi stärker kvinnors ställning i samhället 

När kvinnor kan bidra till familjens försörjning stärks deras ställning i samhället. Därför är hälften av deltagarna kvinnor i våra självhjälpsgrupper och mikrolånsföreningar för ökad självförsörjning.

Genom att uppmuntra till jämställda byråd stärker vi jämställdheten på landsbygden i Afghanistan. De byar där kvinnor kan delta och ansvara för utvecklingen på lika villkor som män och med män, har möjlighet att söka utvecklingsstöd från SAK. Stödet kan gå till att bygga en skola eller gräva en vattenbrunn, beroende på vad byrådet beslutar.

I förlängningen skapas en långsiktig demokratisk förutsättning för byn att organisera sig, där även kvinnors behov tas i beaktning.

Stöd vårt arbete

Välj hur ofta du vill ge *Detta fält är obligatoriskt.
Minimibeloppet är 25 kr.