Foto: Mohammadullah Kamal

INSTÄLLT FÖREDRAG om Klimaträttvisa för Afghanistan

Medlemmar!
Föredraget om klimatröttvisa är inställt.

Hälsningar
SAK Lund

Människor i Afghanistan är minst skyldiga till klimatförändringar, men är
samtidigt de som drabbas hårdast. Trots krig och att 55% av befolkningen
lever i fattigdom och färre än 30% har elektricitet engagerar sig unga
människor i Afghanistan i klimatfrågan.
Hur kommer landet påverkas av den globala uppvärmningen? Hur kan det
påverka Svenska Afghanistankommitténs arbete?
Svenska Afghanistankommitténs kommunikationschef Krister Holm föreläser.
Krister Holm har mångårig erfarenhet av utvecklingsfrågor, rättighetsbaserat
arbete och har tidigare arbetat för Naturskyddsföreningen.

Arrangemanget är ett samarbete med stadsbiblioteket och Jordens Vänner Malmö/Lund. 
Jordens vänner inleder med att ta upp begreppet klimaträttvisa i ett allmänt och globalt perspektiv. Därefter tar SAK upp Afghanistan och klimaträttvisa. Mötet avslutas med en gemensam frågerunda och diskussionsrunda. 
Plats: stadsbiblioteket

Varmt välkomna!
Hälsningar
Inger Blennow ordförande SAK Lund

 

Datum:

16 april 18:00 to 20:00

Plats (stad):

Lund