Fred och Säkerhet i Afghanistan

Stockholms Afghanistankommitté bjuder in till ett seminarium om fred och säkerhet i Afghanistan. 
En ministerkonferens ägde rum i höstas, ledd av FN och Afghanistans regering, för att utarbeta ett underlag för fredsprocess och framtida fredsförhandlingar i Afghanistan.
Jöran Bjällerstedt, senior rådgivare på UD kommer och berättar om utgången av den konferensen och var Sverige står i en eventuell fredsprocess.
En av svårigheterna för att påbörja en fredsprocess är det problematiska säkerhetsläget. Helene Lackenbauer, forskare på FOI samt ledamot i SAKs förbundsstyrelse kommer att berätta om säkerhetsläget idag, samt vilka möjligheter det finns till att påbörja ett arbete för demokrati i Afghanistan utifrån säkerhetsläget.

Talare: Jöran Bjällerstedt, Senior rådgivare UD Enheten för Asien och Oceanien 
Helene Lackenbauer, Forskare FOI samt ledamot SAKs förbundsstyrelse

Detta är ett kulturarrangemang i samarbete med Folkuniversitetet. Fri entre.

Datum:

26 mars 18:00 to 19:30

Plats (stad):

STOCKHOLM, Folkuniversitet, Kungstensg 45