Fred och Säkerhet i Afghanistan

Flera initiativ till fredssamtal pågår nu i, och utanför Afghanistan, och utsikterna för ett genombrott är mer gynnsamma än på länge. 
Helene Lackenbauer, Forskare FOI samt ledamot SAKs förbundsstyrelse belyser de säkerhetspolitiska utmaningarna och
Jöran Bjällerstedt, Senior rådgivare UD Enheten för Asien och Oceanien, redogör för resultaten från höstens FN-ledda ministerkonferens i Geneve om Afghanistan och Sveriges bidrag.

Under seminariet kan du också köpa boken Förstå Afghanistan.

Detta är ett kulturarrangemang i samarbete mellan Afghanistankommitten i Stockholm och Folkuniversitetet.

Datum:

26 mars 18:00 to 19:30

Plats (stad):

STOCKHOLM, Folkuniversitet, Kungstensg 45