TEMA NARKOTIKA

Afghanistan är världens störta producent av opium.

När jag senast reste i Afghanistan hamnade jag långt utanför min bekvämlighetszon. Det var när jag besökte en avvänjningsklinik för kvinnor och barn som missbrukar narkotika. Där träffade jag Parigul vars hela familj kämpar mot sitt beroende av opiater. (Läs mer på sidorna 6–9).

Besöket skedde i samband med att vi inom Afghanistankommitténs kommunikationsavdelning träffades i norra Afghanistan. Eftersom Afghanistan-nytt även tar upp ämnen som SAK inte nödvändigtvis arbetar med själva, hade jag också möjlighet att se en hel del annat, utöver organisationens arbete.

Innan besöket på avvänjningskliniken var jag tvungen att samla mig. Jag visste att jag skulle bli berörd men jag ville inte visa det. Den här familjen har nog med sitt och jag ville inte att Parigul dessutom skulle behöva förhålla sig till min reaktion.

Jag lyckades hålla igen mina egna känslor på plats, men blev väldigt tagen av hennes livsöde. Den förankringen vill jag aldrig tappa. Jag kommer aldrig att vänja mig vid att se fattigdom och utanförskap. Jag tror att det rentav är farligt om vi slutar bry oss om andra människors lidande. Men låt det inte stanna där. Låt oss också hjälpa varandra att kanalisera känslorna till en förändring.

Jag är så tacksam över möjligheten att få en inblick i denna del av världen, som annars är så sluten. Genom besöken på kliniken och på flera SAK-projekt fick jag med egna ögon uppleva Afghanistans mångfald av sedvänjor och språk.

Med hjälp av våra afghanska fältarbetare lyckades vi översätta intervjuerna i flera led! Ofta kommer vi långt med dari och pashto, men I norra Afghanistan talas också uzbekiska, turkmenska och urdu.

Resultatet har du i din hand. Det gläder mig att du vill dela dessa möten med oss, dessa bevis på att utvecklingen går åt rätt håll. Våra fältarbetare och civilbefolkningen, som är målgruppen för vårt utvecklingsarbete, kämpar varje dag för en hållbar förändring. Och de behöver fortfarande vänner.

Tack för att du också är en sådan som bryr dig! Svenska Afghanistankommittén är ingenting utan ditt stöd. 

// Carla da Costa Bengtsson
Huvudredaktör Afghanistan-nytt