TEMA KVINNLIGA MEDLARE

Hon förhandlar med Talibanerna.

”Kvinnor som tar plats uppfattas som ett hot”

Den 24 januari attackerades Rädda Barnens kontor i Jalalabad i östra Afghanistan (se sida 4).  Enligt rapporterna miste minst sju personer livet och fler än 31 skadades, varav fem barn. Jag kan inget annat än uttrycka min djupaste sympati för Rädda Barnens personal, deras familjer och de civila som drabbats.

Afghanistankommitténs regionkontor, som ligger nära Rädda Barnens, fattade eld under attacken. Men vi bedömer inte att vi var en direkt måltavla eller att vi är hotade. Flera anledningar till attacken har diskuterats. En av dem skulle vara att Rädda Barnen arbetar med utbildning för flickor och kvinnor. Här finns det en beröringspunkt till vår verksamhet, då detta är en av våra viktigaste frågor.

När kvinnor tar plats i det afghanska samhället uppfattas det av många som ett hot. Vi kan genom vårt arbete stötta de afghaner inom vår organisation som vill se ett mer jämställt samhälle. Och inte bara det – vårt arbete banar också väg för andra som kämpar för samma sak. Jag tror inte att vi kan stoppa extremister med omedelbar verkan, men Afghanistankommitténs utvecklingsarbete minskar fattigdom och skapar stabilitet i afghanska lokalsamhällen. Det gör att människor får större möjligheter till trygghet och inte lika lätt rekryteras av väpnade grupper.

Vårt regionkontor i Jalalabad är i skrivande stund fortfarande stängt, men arbetet med att trygga säkerheten för vår personal fortsätter. Det gör även vår verksamhet på landsbygden i östra Afghanistan, där vi förbättrar levnadsvillkoren för tusentals afghaner i provinserna Nangarhar, Laghman och Kunar. Och vi fortsätter självklart att ge flickor och kvinnor utbildning – helt enkelt för att det är deras rätt. ●

PS. Enligt Genèvekonventionen ska utvecklingsorganisationer vara fredade eftersom de är neutrala aktörer och en förutsättning för att civilbefolkningens rättigheter ska tryggas. Därför är det allvarligt när utvecklingsorganisationer och biståndsarbetare blir måltavlor. Vi måste stå upp för den internationella humanitära rätten. Att hot mot biståndsarbetare uppmärksammas betyder inte att de skulle vara mer värda än civilbefolkningen.

// Carla da Costa Bengtsson
Huvudredaktör Afghanistan-nytt
​Presslagd den 21 februari 2018