Omslag till Afghanistan-nytt #4 2020

Afghanistan-nytt nr 4, 2020

Tema | Hotad pressfrihet

Pressfriheten i Afghanistan som tidigare varit relativt stor, hotas nu av säkerhetsläget och den pågående konflikten.

INNEHÅLL NR 4, 2020

4 AFGHANISTAN I KORTHET - Så drabbar covid-19 kvinnor, USA drar tillbaka 2 000 soldater.

6 TEMA - Stor mediefrihet sedan 2001 men journalister hotas och trakasseras.

14 ANALYS - Afghanska regeringen oenig om krigsoffrens roll i fredsprocessen.

16 BILDEN - I brist på snö tränar snowboardåkarna på sand.

18 KULTUR - Fotografen Fatimah Hossaini vill visa det färgstarka Afghanistan.

20 SAK 40 ÅR SAK - har fortsatt sin verksamhet i en ständigt föränderlig omvärld.

23 KAJSA HAR ORDET - Alla lärare och barn har rätt till skola fri från våld.

24 SAK I KORTHET - Skolbyggen ger studiero, matbanker förhindrar svält.

26 REPORTAGE - Yrkesutbildning gör att Alina Azimi kan försörja 15 personer med broderi.

28 ENGAGEMANG - Fateme Barikzay tog initiativ till ett jämställdhetsnätverk
i Afghanistan.

Filer