TEMA DEN AFGHANSKA STATEN

Det talas ofta om den afghanska staten som en misslyckad eller svag stat, samtidigt för den krig mot talibaner och andra väpnade grupper. Människor har tillgång till vård och skola, men det fysiska område som staten kontrollerar krymper och utan internationellt stöd skulle inte mycket fungera.

#2 2018 - Innehåll:

4. I KORTHET
Ambassadör delar ut diplom och afghaner cyklar för fred.

6. TEMA DEN AFGHANSKA STATEN
Bräcklig, med stöd av utländskt bistånd.

12. ANALYS
Migranter kan bidra till uppbyggnad av en starkare stat.

14. REPORTAGE FRÅN SAKS VERKSAMHET
Rohawza och Saleha utbildar sig till sjuksköterskor.

16. BILDEN Sidenvägen i centrum när Kina vill öka handeln i regionen.

18. UTDRAG UR VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 
På fyra år har SAK bidragit till bra hälsovård och utbildning.

22. LÄR KÄNNA AFGHANISTAN Kort historia av demokrati.

23. KRÖNIKA Enayatullah Adel saknar entusiasm inför parlamentsvalen.

24. KULTUR Fler kvinnor trotsar hot och blir journalister.

25. BOKRECENSION Pärlan som sprängde sitt skal.

26. ENGAGEMANG Solidaritetspris till Skövdeskola och intervju med Ali Taimory.

30. SISTA ORDET Andreas Stefansson, SAKs generalsekreterare, om stödet till den afghanska staten.