Tema | Barnmorskans år

INNEHÅLL NR 3 2020:

4 I KORTHET Mödrars namn på ID-kort, rånmord ökar och USA inför sanktioner mot ICC.

6 TEMA Barnmorskan spelar en nyckelroll i samhällsutvecklingen.

14 ANALYS Våldet såg ut att minska i år men det stämde inte riktigt.

16 BILDEN Män och kvinnor bergsvandrar tillsammans i bergen utanför Kabul.

18 KULTUR Journalisten och poeten Mukhtar Wafayee vägrade vika sig för talibanernas hot.

20 SAK 40 ÅR Mahiuddin Sakhizada fick den
första benprotesen.

23 BENGT HAR ORDET I en oförutsägbar tid planerar SAK för framtiden.

24 SAK I KORTHET Shkula Zadran på kontoret i Kabul har utsetts till ungdomsrepresentant i FN.

26 REPORTAGE SAK arbetar med att hantera pandemin i tre helt nya provinser.

28 ENGAGEMANG Margareta Varenhed har sett hur stort behovet av barnmorskor är i Afghanistan.