”Utan vatten går byn under”

REPORTAGE |  I distriktet Rustaq i norra Afghanistan tänker människor på vatten hela tiden. Många barn går törstiga stora delar av dagen.  Invånarna måste snåla med vatten för att slippa tvingas att hämta det längs vägarna. För den som dricker smutsigt vatten blir sjuk.

Rohawza låter en klasskamrat ta blodtrycket under utbildningen.

Rohawzas dröm är att få arbeta som sjuksköterska

Tillgången till hälso-och sjukvård har sakta blivit bättre i Afghanistan. Många lever längre och allt fler barn vaccineras. Men på grund av brist på kvinnlig sjukvårdspersonal förvägras fortfarande många kvinnor vård. I vissa områden tillåts inte kvinnor bli undersökta av manlig sjukvårdspersonal. Därför är utbildning av kvinnliga sjuksköterskor helt avgörande för flickors och kvinnors hälsa. Hjälp SAK att utbilda fler sjuksköterskor i Aghanistan!