Utveckling

Nu slipper Marzia hämta vatten

Ur Afghanistan-nytt 26 projekt inom SAKs program för utveckling av landsbygden har avslutats i provinserna Balkh och Samangan. Det handlar om vägbyggen, stödmurar, vattenreservoarer, vattenledningar och brunnar.

Stödet till kvinnor i Afghanistan måste fortsätta

Andreas Stefansson En stor andel av Afghanistans kvinnor har det svårt, en del oerhört svårt. Normer och attityder tar tid att förändra och Afghanistankommittén har kvinnor som en uttalad målgrupp i vårt arbete. Genom åren har vi försökt arbeta för att hitta vägar för att stödja kvinnor i kampen för att överleva, leva och erövra rättigheter.