Medlemmar

Jag vill förändra livet för kvinnor i Afghanistan

Ur Afghanistan-nytt Fateme Barikzay tog initiativ till SAKs jämställdhetsnätverk för att hon kände att det behövs en kraft som kämpar för kvinnors rättigheter.

”Det finns extremt behov av barnmorskor”

Ur Afghanistan-nytt Margareta Varenhed, 68 år, är sekreterare i lokalföreningen i Skövde-Skaraborg. Hon har varit sjöman, jobbat med bistånd i Bolivia och med Läkare utan gränser i bland annat Afghanistan.
– Jag har sett så mycket av världen att jag måste engagera mig.

”Våga ta steget och engagera dig!”

All verksamhet Medlemsintervju | Najib Newzadi är resurshandläggare på socialförvaltningen i Höganäs. Han bor i Helsingborg och vill sprida kunskap om och bilda opinion för stöd till Afghanistan.

”Skapa aktiviteter att samlas kring”

Ur Afghanistan-nytt Medlemsintervju: Shirin Persson är vice ordförande för SAK. Hon har varit aktiv medlem sedan 1980-talet och har arbetat med Afghanistan för bland annat Rädda barnen och FN:s Afghanistaninsats, UNAMA.