Globala Torget, Bokmässan

Globala Torget 2021

Aktuellt Globala Torget samlar ett 40-tal svenska organisationer som alla arbetar för en bättre värld. Under 20 år har Globala Torget varit en del av Bokmässan i Göteborg. I år kommer för första gången arrangemanget att genomföras både på Bokmässan och Världskulturmuseet. Ett hundratal programpunkter om viktiga ämnen äger rum 23 – 26 september. I år är det särskilt fokus på tillståndet för demokratin i världen.

Seminarium: Nya förutsättningar för fred i Afghanistan

Aktuellt 40 år av krig har gjort Afghanistan till världens farligaste och ett av världens fattigaste länder. Sedan den totalitära talibanregimen störtades har landet präglats av en konflikt som skördat över 100 000 civila offer. Landet står nu inför stora utmaningar – politisk instabilitet, klimatförändringar och coronapandemi. Samtidigt har ett litet hopp om fred väckts. Den stora frågan är vad som händer nu, inte minst när det gäller demokratiska rättigheter, speciellt för kvinnor, barn och minoriteter.