givarkonferens

Konferens om utveckling och resultat

Ur Afghanistan-nytt Svenska Afghanistankommittén arrangerar internationell konferens i höst om biståndet till Afghanistan och dess resultat.

Stöd till Afghanistan kan bromsas

Ur Afghanistan-nytt Flera länder villkorade sitt fortsatta stöd vid givarkonferensen för Afghanistan. Sverige höll fast vid sitt fyraåriga åtagande, men är samtidigt berett att dra i handbromsen om utvecklingen går åt fel håll.

Fler kortsiktiga och villkorade löften på årets givarkonferens

Aktuellt Det internationella samfundet förnyade sitt stöd till Afghanistan under givarkonferensen som avslutades på tisdagen. För 2021 är den totala summan av ländernas löften 3,3 miljarder dollar. Men flera länder uttryckte tydliga villkor för att biståndet ska ligga kvar på samma nivå fram till 2024.

Samtal 7 oktober: Givarkonferens om Afghanistan – vad står på spel?

Aktuellt Den 23-24 november äger en internationell givarkonferens om Afghanistan rum i Genève. Samtalen kommer att bli avgörande för det fortsatta biståndet till Afghanistan. Även om ett fönster till fred har öppnats tvekar många länder inför att fortsätta sitt stöd till landet. Var med på detta videosamtal där vi diskuterar vad som står på spel inför konferensen.