Förstå Afghanistan

Andra staters maktspel största hotet mot stabiliteten

Ur Afghanistan-nytt En amerikansk diplomat i Islamabad anmärkte 1989 att tillbakadragandet av de sovjetiska trupperna från Afghanistan skulle göra det möjligt för Afghanistan att återvända ”till den obemärkthet landet så starkt förtjänade”. Kommentaren, såväl dum som kortsiktig, tillhör en dyster tradition inom internationella relationer.