Barnvagnsmarschen 2020

Barnvagnsmarschen

Gå Barnvagnsmarschen 2020!

Aktuellt Den 22-27 oktober 2020 kommer årets Barnvagnsmarsch äga rum och är som alltid en manifestation för rätten till god mödravård och för arbetet mot mödradödlighet. I år blir det en annorlunda marsch. Marschen anordnas av RFSU och samarrangeras tillsammans med oss på Svenska Afghanistankommittén, Läkare Utan Gränser, Svenska Barnmorskeförbundet och Läkare i världen.