Personlighetstest

Testa en otänkbar vardag

Du kommer att ställas inför ett antal vanliga vardagssituationer i Afghanistan. För varje fråga väljer du helt enkelt det alternativ som stämmer bäst överens med hur du skulle ha agerat.

Testet består av sju frågor och tar bara några minuter.