Porträtt på ung kvinna

Siri Radcliff är en av dem som gjort praktik i Afghanistan.

Praktik på Afghanistankommittén

Lediga praktikplatser:

Vi söker löpande praktikanter till kontoret i Stockholm.
Just nu kan du söka till:

Kommunikationsenheten: 
Läs mer om praktikplatsen här.

Enheten för biståndssamordning:
Läs mer om praktikplatsen här.

Att göra praktik i Sverige

Vi får många förfrågningar om att göra praktik hos Afghanistankommittén . Vi tycker att det är roligt med det stora intresset och att så många engagerar sig för vad som händer i Afghanistan och vill bidra till en positiv utveckling i landet.

Intressanta arbetsuppgifter
För vår del är det är viktigt att den som kommer som praktikant ska bli väl omhändertagen, få en egen fysisk arbetsplats, intressanta arbetsuppgifter och en kontinuerlig handledning. Därför kan vi som mest ta emot fyra praktikanter per termin. Praktiken är obetald.

Kommunikation
På kansliet i Stockholm arbetar vi främst med medier, opinion och information genom tidningen Afghanistan-nytt, webbsidan, sociala medier, event, insamlingskampanjer, medlemsaktiviteter och föreningsarbete. Oftast är det till denna typ av arbetsuppgifter inom kommunikationsenheten som vi söker praktikanter.

Ibland söker vi också praktikanter till enheten för biståndssamordning eller inom ekonomi, administration och HR.

Våra närmaste parterns
Afghaistankommittén samarbetar med Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) vid rekrytering av praktikanter. Genom FUFs praktikbank kan du också nå andra organisationer som tar emot praktikanter. De flesta organisationer annonserar också ut sina praktikplatser på Globalportalen.

Innan Afghanistankommittén annonserar efter praktikant hos FUF går vi igenom de intresseanmälningar som finns i vår kandidatbank. Kryssa i att det gäller "Praktikplats i Sverige" samt vilken typ av arbetsuppgifter som du är intresserad av.

Fler är välkomna att söka
Vi kan även gå ut med en egen annons om lediga praktikantuppdrag här på hemsidan. Vi samarbetar gärna med olika aktörer, som arbetsförmedlingen och migrationsverket, för att kunna rekrytera praktikanter med fler bakgrunder, ursprung och funktionsvariationer för att få en bred representation på arbetsplatsen.

Att göra praktik i Afghanistan

Afghanistankommittén har under 2014 och 2015 sänt praktikanter från Sverige till vårt kontor i Kabul via det internationella praktikantprogrammet som finansieras av Sida/Universitets- och Högskolerådet (UHR). Praktiken har inletts i juni med en vecka på kansliet i Stockholm och en veckas föreberedelseutbildning på Sida Partnership Forum i Härnösand. Efter fyra månader i Afghanistan har praktiken avslutats med två veckor på kansliet i Stockholm.

Planen är att sända två praktikanter per år och annonsera ut de aktuella praktikantuppdragen här på hemsidan i februari/mars för praktik i Kabul augusti – november. På grund av det försämrade säkerhetsläget i Afghanistan kommer vi inte att sända några praktikanter under 2016 och 2017, men hoppas kunna återuppta denna verksamhet längre fram.

Om studier/MFS eller studiebesök i Afghanistan
Vi får många förfrågningar om möjligheter att resa till Afghanistan av studenter som vill skriva uppsats eller göra andra arbeten i samband med sina studier. Vi är glada att det finns ett stort intresse för landets utveckling och politiska situation. Tyvärr kan Afghanistankommittén inte hjälpa till med att ordna besök och vistelse i Afghanistan för enskilda individer, detta på grund av det bristande säkerhetsläget. Det finns ingen möjlighet att ta på oss ansvar för andra än de som arbetar inom organisationen.