Lediga jobb

Svenska Afghanistankommitténs vision är ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering.

Med våra 5 100 medarbetare i Afghanistan, 22 medarbetare i Stockholm samt närmare 3 100 medlemmar och 7000 givare i Sverige genomför vi utvecklingsprogram som kombinerar kapacitetsutveckling, påverkansarbete och samhällstjänster.

Programverksamheten i Afghanistan bidrar till strategiska utvecklingsmål inom hälsa, utbildning, försörjningsmöjligheter på landsbygden och lokal samhällsstyrning. Mänskliga rättigheter och jämställdhet genomsyrar hela verksamheten.

I Sverige arbetar vi med övergripande styrning, insamling, kommunikation och medlemsfrågor.