Om Svenska Afghanistankommittén

Svenska Afghanistankommittén är en biståndsorganisation som har arbetat över trettio år i Afghanistan.

Ett arbete som bedrivs inom utbildning, hälsovård, landsbygdsutveckling och rehabilitering av människor med funktionsnedsättning. SAK har över 6 000 anställda, varav över 99 procent är afghaner.

SAKs verksamhet riktar särskilt in sig på att nå ut till de allra mest utsatta grupperna. Därför bedrivs arbetet på den fattiga afghanska landsbygden och med särskild inriktning mot kvinnor, barn och människor med olika former av funktionsvariationer. Arbetet bedrivs alltid i ett nära samarbete med lokalbefolkningen. I Afghanistan arbetar vi med sjuk- och hälsovård, utbildning, rehabilitering av personer med funktionsnedsättningar samt försörjning och inflytande. Övergripande är arbetet med mänskliga rättigheter och genusfrågor.

SAK är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som finansieras av bland andra tusentals privatpersoner, Sida, EU och Världsbanken. 

SAK är en ideell förening och grundades 1980 som en reaktion på Sovjetunionens invasion av Afghanistan. Verksamheten har sedan dess utvecklats till en renodlad biståndsorganisation.

Svensk insamlingskontroll

Svenska Afghanistankommittén är ansluten till Svensk insamlingskontroll, som regelbundet granskar verksamheten och kontrollerar att vi använder pengarna på rätt sätt. Detta innebär också att vi har ett 90-konto; en garanti för dig som givare att pengarna används på ett riktigt sätt, samt att kostnaderna för insamling och administration inte överstiger 25 procent.