”Utan vatten går byn under”

REPORTAGE |  I distriktet Rustaq i norra Afghanistan tänker människor på vatten hela tiden. Många barn går törstiga stora delar av dagen.  Invånarna måste snåla med vatten för att slippa tvingas att hämta det längs vägarna. För den som dricker smutsigt vatten blir sjuk.

Afghanistan-nytt

Tidningen Afghanistan-nytt tar upp aktuella händelser och frågor som rör Afghanistan och SAKs utvecklingsarbete. Som medlem eller månadsgivare får du den direkt i brevlådan fyra gånger per år.

#3 2018

TEMA HOTAT KULTURARV

Afghanistans uråldriga kulturrikedomar hotas av både gruvindustrin och väpnad konflikt. För att rädda det som fortfarande återstår riskerar arkeologerna livet. 

#2 2018

TEMA DEN AFGHANSKA STATEN

Det talas ofta om den afghanska staten som en misslyckad eller svag stat, samtidigt för den krig mot talibaner och andra väpnade grupper. Människor har tillgång till vård och skola, men det fysiska område som staten kontrollerar krymper och utan internationellt stöd skulle inte mycket fungera.